Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? En studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sarah Kvarnström
Redaktörer: Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö, Paula Rossi
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Studia Humaniora Ouluensia
Förläggare: Oulun yliopisto
Moderpublikationens namn: Svenskan i Finland 14
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 135
ISBN: 978-9 5 2 - 6 2 -0463-5
eISBN: 97 8 -9 5 2 - 6 2 -0464-2
ISSN: 1 796- 4725

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:43