Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? En studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sarah Kvarnström
Editors: Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö, Paula Rossi
Publication year: 2014
Journal: Studia Humaniora Ouluensia
Publisher: Oulun yliopisto
Book title: Svenskan i Finland 14
Start page: 127
End page: 135
ISBN: 978-9 5 2 - 6 2 -0463-5
eISBN: 97 8 -9 5 2 - 6 2 -0464-2
ISSN: 1 796- 4725

Last updated on 2020-03-04 at 06:52