Electrosynthesis and characterisation of poly(N-methylaniline) in organic solvents

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Di Wei, Tom Lindfors, Carita Kvarnström, Leif Kronberg, Rainer Sjöholm, Ari Ivaska
Förläggare: Elsevier Scinece B.V.
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Journal of Electroanalytical Chemistry
Volym: 575
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 26
ISSN: 1572-6657
eISSN: 1873-2569

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 08:10

Dela länk