Perfektums försvinnande i Gammalsvenskbydialektens slutskede: En studie av multikausal språkförändring

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ludvig Forsman
Editors: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm
Publication year: 2014
Journal: Nordica Helsingiensia
Publisher: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Book title: Svenskans beskrivning 33 : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013
Title of series: Nordica helsingiensia
Number in series: 37
Start page: 63
End page: 74
ISBN: 978-951-51-0120-4
eISBN: 978-951-51-0121-1
ISSN: 1795-4428


Keywords

Gammalsvenskby, language change, Language death, language obsolescence, Språkdöd, språkförändring

Last updated on 2019-14-12 at 03:52