Losing sight of the child? - Human capital theory and its role for early childhood education and care policies in Finland and England since the mid-1990s

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Verity Campbell-Barr, Nygård Mikael
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Contemporary Issues in Early Childhood
Volym: 15
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 346
Artikelns sista sida, sidnummer: 359

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:48