Carbon conversion predictor for fluidized bed gasification of biomass fuels - model concept

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Konttinen J, Hupa M, Moilanen A, Kurkela E
Redaktörer: Bridgwater AV, Boocock DGB
Publiceringsår: 2006
Förläggare: CPL Press
Moderpublikationens namn: Science in thermal and chemical biomass conversion
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 590
Artikelns sista sida, sidnummer: 604
ISBN: 1-872691-97-8

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:05