Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service?

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henriksson Linnéa
Redaktörer: Stefan Sjöblom & Siv Sandberg
Förläggare: Svenska Kulturfonden
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Makten att kombinera. Utmaningar vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Artikelns första sida, sidnummer: 184
Artikelns sista sida, sidnummer: 208
ISBN: 978-951-9211-94-7

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:11