Ash deposition prediction in biomass fired fluidized bed boilers - combination of CFD and advanced fuel analysis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mueller C, Skrifvars BJ, Backman, R, Hupa, M
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal
Volym: 3
Nummer: 2-4
Artikelns första sida, sidnummer: 112
Artikelns sista sida, sidnummer: 120

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:58