On Proving Recoverability of Smart Electrical Grids

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Horsmanheimo Seppo, Kamali Maryam, Kolehmainen Mikko, Neovius Mats, Petre Luigia, Rönkkö Mauno, Sandvik Petter
Redaktörer: Badger JM, Rozier KY
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Lecture Notes in Computer Science
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: NASA Formal Methods: 6th International Symposium, NFM 2014, Houston, TX, USA, April 29 - May 1, 2014.
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 8430
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 91
ISBN: 978-3-319-06200-6
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:55