3D Stratigraphy - Practise in Fields and Academically Teaching

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lehtonen H, Uotila K, Vatanen I
Publiceringsår: 2005
Moderpublikationens namn: Det sjätte nordiska stratigrafimötet i Trondheim, 21-23 okt 2005

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 05:57