The Road From Paris

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christian Andersson
Förläggare: Uppsala University, Baltic University Programme
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Baltic University Programme Newsletter
Tidskriftsakronym: BUP Newsletter
Nummer: 47
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
eISSN: 2001-8320


Nyckelord

Climate change, sustainable development

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:52