Reflektioner om historikernas roll i den finländska utredningen om barnskyddets historia

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Pirjo Markkola
Förläggare: Historiska föreningen i Sverige
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Historisk tidskrift
Volym: 136
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 495
Artikelns sista sida, sidnummer: 502

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:00