"Var trogen i allt”: Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henriksson Blanka
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2007
Antal sidor: 292
ISBN: 78-951-765-384-8
eISBN: 78-951-765-385-5

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 03:48