"Var trogen i allt”: Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henriksson Blanka
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2007
Number of pages: 292
ISBN: 78-951-765-384-8
eISBN: 78-951-765-385-5

Last updated on 2020-12-07 at 05:37