Johan Gadolin Process Chemistry Centre at Åbo Akademi University : annual report 2015-2016

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Otto Långvik, Rose-Marie Latonen, Päivi Mäki-Arvela, Tiina Saloranta, Anna Sundberg, Johan Werkelin
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 132


Nyckelord

Annual report

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 01:49