Perspektivmöten i skola och handledning: Lärares tankar om specialpedagogisk handledning

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christel Sundqvist
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2012
Antal sidor: 235
ISBN: 978-951-765-658-0
eISBN: 978-951-765-659-7


Dokument


Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 04:20