A book on second homes.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ole Rud Nielsen
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 253
Artikelns sista sida, sidnummer: 253
eISSN: 0348-9698


Abstrakt

Review of: Second home tourism in Europe. Lifestyle issues and
policy responces. Ed. Zoran Roca. (2013). 358 pages.


Nyckelord

summer cottage

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 06:39