Finsk Tidskrift 3-4 2016. Tema: Litteratur

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Föreningen Granskaren
Seriens namn: Finsk Tidskrift
Nummer i serien: 3-4
ISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:54