“Benchmarking” Deliberative Quality across Sites

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Bächtiger, Marina Lindell
Förläggare: American Political Science Association (APSA)
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: PolComm Report
Volym: 26
Nummer: 1-2

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 08:08