Monitorizado remoto de ejercicios de rehabilitación en tiempo real con sensores de profundidad 3D y tecnologías semánticas.

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Díaz Rodríguez N, Wikström R, Grönroos S, Wickström F, Karvinen P, Berg A, Hosseinzadeh S, Lilius J, Cuéllar MP, Delgado Calvo-Flores M, Karppi M
Redaktörer: Bailón-Moreno R
Förläggare: http://hdl.handle.net/10481/32082
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Conference proceedings PDF online
Moderpublikationens namn: I CNMJI (The National Multidisciplinary Congress of Young Researchers). Granada (Spain).
Artikelns första sida, sidnummer: 319
Artikelns sista sida, sidnummer: 319

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:45