Patterns and Drivers of Political Participation among Ninth-graders: Evidence from a Finnish Regional Survey

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Nygård, Patrik Söderberg, Pia Nyman-Kurkiala
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Young
Volym: 24
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 118
Artikelns sista sida, sidnummer: 138
eISSN: 1741-3222

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 04:57