Fokusgruppmetoden: Ett sätt att skapa en givande dialog mellan biblioteket och kunderna

D1 Article in a trade journal


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Eva Höglund
Publisher: Finlands svenska biblioteksförening
Publication year: 2012
Journal: Bibban
Issue number: 2
Start page: 14
End page: 15

Last updated on 2020-09-04 at 05:16