Controlling the crystallization process in scaffolded and planar pervoskite solar cells

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pär-Pontus Wistbacka
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 99

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 04:23