Lived forgiveness in a Finland-Swedish laestadian community

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Studies on religion and memory
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 110
Artikelns sista sida, sidnummer: 134

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 03:07