Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Seriens namn: Rapport från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 39
ISBN: 978-952-12-3482-8
eISBN: 978-952-12-3483-5
ISSN: 2343-2373


Abstrakt

Hur tar sig berättande uttryck i olika format, i olika medier, i olika kulturer och med olika syften? Vilka betydelser kan detta ha för lärande, undervisning, identitet och meningsskapande? Samtida och framtida textkulturer utmanar föreställningar om berättande liksom föreställningar om språk, litteratur och kommunikation. Vilka berättelser, i vid mening, skapas och vilka berättelser får plats i modersmålsdidaktisk forskning och praktik? Möjligheterna att i och genom de digitala medierna utveckla expressiva och avancerade berättelser där ”läsaren” i hög grad erbjuds, och förutsätts, medverka öppnar upp för didaktiskt relevanta frågeställningar och möjligheter. Nya textvärldar och ändrade förutsättningar för textskapande och textläsande erbjuder och frammanar till en rad olika frågeställningar med relevans för modersmålsdidaktisk forskning och praktik.

I rapporten Framtida berättelser samlas nordiska forskare för att från olika perspektiv tillsammans begrunda hur modersmålsdidaktisk forskning och praktik kan förstås, studeras, utövas och utvecklas. Den refereegranskade rapporten är ett resultat av den femte nordiska modersmålsdidaktiska konferensen, NNMF5, som ägde rum vid Åbo Akademi i Vasa i december 2015. Bidragen i rapporten består av ett urval artiklar baserade på presentationer framförda på konferensen.


Nyckelord

L1 Education


Dokument


Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 04:05