Political theology, orthodoxy and parliamentary sermons in Sweden, 1789-1866

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Evertsson
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Parliaments, Estates and Representation
Volym: 36
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 53
eISSN: 1947-248X

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:55