Att förstå livsåskådningar : en metateoretisk analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners ansatser

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Publiceringsår: 2003
Förläggare: Uppsala universitet
Seriens namn: Uppsala Studies in Faith and Ideologies
Nummer i serien: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 298
ISBN: 91-554-5579-4
ISSN: 1102-7878

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:09