[1,5]-Silatropic shifts in disilyl substituted indenes: an NMR spectroscopic and computational study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Satu Silver, Ville Nieminen, Reko Leino
Förläggare: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Tetrahedron
Tidskriftsakronym: TETRAHEDRON
Volym: 62
Nummer: 40
Artikelns första sida, sidnummer: 9417
Artikelns sista sida, sidnummer: 9422
Antal sidor: 6
ISSN: 0040-4020
eISSN: 1464-5416


Abstrakt

The equilibrium profiles for [1,5]-silatropic shifts in a series of 1,3-/1,1-disilyl substituted indenes were studied by NMR and computational methods based on density functional theory. Both methods indicate higher activation parameters for the [1,5]-shifts than observed in monosilyl substituted indene analogues.

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 06:04