Human Biological Development and Peace: Genes, Brains, Safety, and Justice

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Morgan Barak, Sunar Diane, Carter C Sue, Leckman James F, Fry Douglas P, Keverne Eric B, Kolassa Iris-Tatjana, Kumsta Robert, Olds David
Redaktörer: Leckman James F, Panter-Brick C, Salah R
Publiceringsår: 2014
Förläggare: ACTA Press
Moderpublikationens namn: Pathways to Peace. The Transformative Power of Children and Families.
Seriens namn: Strüngmann forum reports
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 128
ISBN: 978-0-262-02798

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 03:46