NoFa5 Helsinki, 27-29 May 2015

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sirpa Kokko, Mia Porko-Hudd, Erja Syrjäläinen
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Techne Series
Nummer i serien: 1
Volym: 23
ISSN: 1893-1774


Nyckelord

Craft science, Sloyd education

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 03:48