Overcrowding as a risk factor for domestic violence and antisocial behaviour among adolescents in Ejigbo, Lagos, Nigeria

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: O. Makinde, K. Björkqvist, K. Österman
Förläggare: Cambridge University Press
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Global Mental Health
Volym: 3
Nummer: e16
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 9
eISSN: 2054-4251

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 02:57