Review of Paul Horwich, Wittgenstein's Metaphilosophy

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gustafsson
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Mind
Volym: 123

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 03:10