Gemensamma erfarenheter som filosofisk utmaning

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz
Förläggare: Finska Vetenskaps-Societeten
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Sphinx
Moderpublikationens namn: Sphinx
Volym: 2015-2016
Artikelns första sida, sidnummer: 61
Artikelns sista sida, sidnummer: 71

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 04:14