Böcker som brinner och brister. Barnboksåret 2015

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 44

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:09