Klarsynt motstånd i Astrid Lindgrens krigsdagböcker. [Rec. av Astrid Lindgrens Krigsdagböcker 1939-1945]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 68
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 05:37