Baltic Science Network

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paula Lindroos
Förläggare: Uppsala University, Baltic University Programme
Förlagsort: Uppsala, Sweden
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Baltic University Programme Newsletter
Tidskriftsakronym: BUP
Volym: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
eISSN: 2001-8320

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:31