Mesoporous silica nanoparticles for somatostatin targeted Notch activation in animal model of pancreatic neuroendocrine cancer

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paramonov VM, Desai D, Mamaeva V, Rosenholm J, Rivero-Muller A, Sahlgren C
Redaktörer: European Society of Endocrinology
Förläggare: BioScientifica
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Endocrine abstracts
Moderpublikationens namn: Endocrine Abstracts
Volym: 40
ISSN: 1470-3947

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 05:17