Mangfoldige former. Aktuel nordisk börne- og ungdomslitteratur i et konsperspektiv

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund, Nina Christensen
Redaktörer: Anne-Marie Mai
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Syddansk Universitetsforlag
Moderpublikationens namn: Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alle grænser 1990-2015
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 125
ISBN: 9788740830422


Nyckelord

Gender, picture books

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:31