Modeling of the catalytic deoxygenation of fatty acids in a packed bed reactor

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Teuvo Kilpiö, Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin
Redaktörer: Zeynep Ilsen Onsan, Ahmet Kerim Avci
Förlagsort: Hoboken
Publiceringsår: 2016
Förläggare: John Wiley & Sons
Moderpublikationens namn: Multiphase catalytic reactors: theory, design, manufacturing, and applications
Artikelns första sida, sidnummer: 365
Artikelns sista sida, sidnummer: 376
ISBN: 978-1-118-11576-3
eISBN: 978-1-119-24847-7

Senast uppdaterad 2019-22-08 vid 06:10