De alienerade : berättelser om mellancheferna och strategin

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nordell Martin
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 217
ISBN: 978-951-765-832-4
eISBN: 9789517658331

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 08:09