Elever i årskurs 5 skriver narrativer: - en analys av struktur, fiktion och värdering

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katarina Rejman, Ulrika Magnusson, Siv Björklund, Ria Heilä-Ylikallio
Redaktörer: Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Framtida berättelser. Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning
Seriens namn: Rapport från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 39
Artikelns första sida, sidnummer: 143
Artikelns sista sida, sidnummer: 161
ISBN: 978-952-12-3482-8
eISBN: 978-952-12-3483-5
ISSN: 2343-2373


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:35