Elever i årskurs 5 skriver narrativer: - en analys av struktur, fiktion och värdering

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Katarina Rejman, Ulrika Magnusson, Siv Björklund, Ria Heilä-Ylikallio
Editors: Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Publication year: 2016
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Framtida berättelser. Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning
Title of series: Rapport från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 39
Start page: 143
End page: 161
ISBN: 978-952-12-3482-8
eISBN: 978-952-12-3483-5
ISSN: 2343-2373


Documents


Last updated on 2020-26-05 at 03:35