Finsk Tidskrift nr 3-4 2015. Tema: Litteratur

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Föreningen Granskaren
Seriens namn: Finsk Tidskrift
Nummer i serien: 3-4 2015
ISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:01