Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Birgitta Wahlberg
Publication year: 2014
Publisher: Lag och Bok
ISBN: 978-952-68219-0-0


Abstract

Denna bok är avsedd att fungera som en introduktion till djurskyddslagstiftningen i Finland och till vissa delar även inom EU. I boken presenteras de allmänna principer som djurskyddslagstiftningen bygger på samt en mer detaljerad genomgång av hur vissa djurrättsliga frågeställningar är reglerade. I slutet av boken skildras även några nyare synsätt på hurdan djurens ställning inom rättsordningen kunde vara. Avsikten är att inbjuda läsaren till reflektioner och diskussioner kring temat.

Last updated on 2020-05-08 at 05:21

Share link