Farväl till medelfinländaren

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikko Lagerspetz
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 50
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
eISSN: 0015-248X


Abstrakt

Recension av boken Lehtonen, Löytty & Ruuska (2015): Suomi toisin sanoen.

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:18