Att handskas med mångfald: estniska eliters diskurser om minoriteter

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikko Lagerspetz, Tanel Vallimäe
Redaktörer: Mika Helander, Karin Creutz
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Moderpublikationens namn: Tala om mångfald! Minoriteter, media och kulturpolitik i Finland.
Seriens namn: SSKH meddelanden
Nummer i serien: 79
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 125
ISBN: 978-952-10-8828-5
ISSN: 1235-3892

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:22