When Formal and Informal Rules Meet: The Four Sets of Rules of the Estonian Language and Minority Regime

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lagerspetz Mikko
Redaktörer: Adriana Mica, Jan Winczorek and Rafał Wiśniewski
Förlagsort: Frankfurt a/M
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Peter Lang
Moderpublikationens namn: Sociologies of Formality and Informality.
Seriens namn: Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas
Volym: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 148
ISBN: 978-3-631-65328-9

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:35