Den underbara handen. [Review of Panelius, Martin, Santti, Risto & Tuusvuori, Jarkko S., Käsikirja]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 60
Artikelns sista sida, sidnummer: 63
eISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 06:06