GAP Conference: Bridging the Gap - Educators and Trainers

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christian Andersson, Sinikka Suomalainen
Förläggare: Uppsala University, Baltic University Programme
Förlagsort: Uppsala, Sweden
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Baltic University Programme Newsletter
Tidskriftsakronym: BUP Newsletter
Nummer: 48
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 8
eISSN: 2001-8320


Nyckelord

Education, sustainable development

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:26