The effects of transmembrane sequence and dimerization on cleavage of the p75 neurotrophin receptor by γ-secretase

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sykes AM, Palstra N, Abankwa D, Hill JM, Skeldal S, Matusica D, Venkatraman P, Hancock JF, Coulson EJ
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Journal of Biological Chemistry
Volym: 287
Nummer: 52

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:57